Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgkmqdmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TRIẾT LÝ "CON RÙA"

Answer hZWYm5tgkWyclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmZaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1644824770

 Một con cá hỏi con rùa: "Tại sao cứ gặp chuyện thì bạn lại lẩn tránh, co vào trong mai?"

Rùa nói: "Người ta bình luận có quan trọng không?"

Cá nói: " Nhưng bị mắng chửi mà cũng mặc kệ được sao?"

Rùa chậm rãi quay người:" Đó chính là nguyên nhân tại sao tôi sống lâu hơn bạn rất nhiều. Trong cuộc sống, làm tốt bản thân mới là quan trọng nhất, còn người ta nói ra sao thì cứ mặc họ nói thôi."

Hãy nhớ

1.Người yêu thích bạn thì dù bạn làm như  thế nào cũng đều thấy đúng.

2.Người không yêu thích bạn thì dẫu bạn làm tốt ra sao cũng thấy chướng tai gai mắt.

3.Bạn sẽ mãi mãi không thể nào biết rằng, qua cái miệng của người ta thì bạn có bao nhiêu phiên bản.

4.Bạn cũng sẽ không biết được rằng người ta vì bảo vệ bản thân mà đã nói những lời phỉ báng, hạ thấp bạn.

5.Có nhiều lúc, có những việc, có những người bạn cũng không cần phải giải thích rõ ràng, vì người hiểu bạn thì mãi mãi tin tưởng bạn.

6.Cũng có khi nhìn nhầm người, không phải vì bạn ngu mà là vì bạn lương thiện.

7.Cũng có khi giúp nhầm người, không phải vì bạn ngốc chỉ vì bạn quá coi trọng tình cảm.

8.Cũng có khi nhỏ lệ, không phải vì đau lòng mà chỉ vì oan ức.

9.Cũng có khi nhẫn nhịn, không phải vì đuối lý mà chỉ vì không muốn tranh cãi.

Nếu có một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng phải bò xuống đất cắn lại nó một cái?

Trích sách: Hồn nhiên sẽ bình yên.

Answer hZWYm5tgkWyclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmZaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5tgkmqdmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...