Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Uể oải những ngày cuối năm, làm sao hết?

Answer3 hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmZaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Bích Nguyệt's picture
1545621258

Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, chớp một cái hết nửa năm, chớp thêm cái nữa lại sắp hết một năm rồi. Những ngày cuối năm, năm nào cũng thế không khí làm việc lúc nào cũng uể oải, mọi người dường như không thể tập trung: Người thì lo chuyện đi chơi du lịch cuối năm, chuyện cưới sinh, người khác trông vô cùng mệt vì đã làm việc cả một năm dài... công ty thiếu đi sức sống, thiếu đi những sự hăng say của các nhân viên thì phải làm sao đây?

Anh/chị nào có ý kiến hay gì gợi ý mình với, mình cảm ơn........... chứ kiểu này nó lây lan đến cuối năm đầu năm thì khổ lắm ạ!

Answer3 hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmZaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • người chứ có phải máy đâu mà bạn nghĩ lúc nào cũng hừng hực làm việc

   hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuSmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYapmFneDh
  hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GblZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qZVVvtrI.
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  "...công ty thiếu đi sức sống, thiếu đi sự hăng say" một vấn đề cũ nhưng luôn luôn mới. Công ty ví von là một cơ thể, sức khỏe về tâm thần của nó ảnh hướng rất lớn tới hiệu quả. Việc duy trì những hệ thống cơ sở để đảm bảo sức khỏe cơ bản là nhất thiết phải thực hiện, duy trì và phát triển. Đó được gọi là các trách nhiệm cơ bản để cơ thể tồn tại, phát triển đúng như các định hướng đã đặt ra. Như thế thôi chưa đủ, giờ đây nhân sự luôn cần nhiều hơn thế và ví von nhân sự là tế bào của cơ thể là công ty thì công ty càng cần nhiều hơn thế. Sự chăm lo cho các tế bào không ổn thì sẽ ảnh hưởng tới sức sống của công ty. Một tâm hồn của tế bào bị lệch hướng hoặc suy giảm thì sức khỏe tinh thần và sức mạnh của công ty vì lẽ đó mà giảm. Nhận diện đó phải xuất phát từ các cấp tinh hoa của công ty, từ đó tác động tới điều hành ở các cấp cao. Cụ thể cần phải nghiêm túc ngồi lại điều tra sự ảnh hưởng và tác động, các nguyên nhân tác động và hành động cần phải thực thi. Văn hóa là quan trọng và quan trọng là sức mạnh của văn hóa đó, đừng tạo ra những tiếng thở dài, dài vô tận trong những bộ ngực của các nhân viên, việc này dẫn tới tiếng thở dài của công ty trước mắt hoặc sau này!

   hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYa5SFneDh
  hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GblpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Thuy Trang Le Thi's picture

  Công ty em có văn hóa ăn chơi buffet mỗi khi có dịp. Cuối năm cũng là dịp dể có thể tổ chức ăn chơi sinh hoạt trong phòng ban nè chị. Chị cứ gọi 1 con vịt quay, 2 chai nước ngọt lớn cùng gỏi cuốn hay salad healthy bày biện ra ở ngay workplace của chị. Làm vài trò chơi nhẹ ở công ty, chắc chắn sẽ mang đến lại tiếng cười, hứng phấn cho cả phòng ngay. 

  Thử xem chị nhé! ;)

   hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYa5eFneDh
  hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GblpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ5rbFVvtrI.
hZWXnJxpk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...