Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkW2WmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên nghỉ làm đột ngột, cty muốn xử phạt thì làm sao ạ?

Answer3 hZWXn5tgkW2Wl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Dương Minh Châu's picture
1559897667

Anh chị cho em hỏi, công ty em đang có bạn nhân viên nghỉ làm đột ngột và sếp muốn phạt thẳng tay để làm gương (chi tiết ở sự việc em viết ở dưới ạ). Hiện giờ em cần làm thủ tục hoặc văn bản gì để chuẩn hóa việc xử phạt này? Anh chị có mẫu thì share cho em với ạ. Em cảm ơn

Sự tình cụ thể: Ngày 18/02 bạn gửi đơn xin nghỉ và công ty apporve cho bạn nghỉ việc vào ngày 18/03 (30 ngày theo luật). Tuy vậy, đến ngày 26/02 bạn nghỉ làm đột ngột (do nhận việc mới) và không bàn giao công việc cho ai.

Theo luật bạn này đã vi phạm vào điều 41/luật LĐ 2012 và công ty có thể xử phạt tài chính của bạn (hiện tại bên em đang giữ 1 tháng lương)".

Answer3 hZWXn5tgkW2Wl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1559900917

  trời! việc này mà cũng có mẫu văn bản?

  Trước giờ mình chỉ thấy giải quyết việc này bằng nói chuyện, sắp xếp và hỗ trợ nhau sao cho ổn thỏa nhất cho cả 2 bên. Vì làm căng trong tình huống này thì cả 2 đều thiệt  :-(   

   hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRa5SFneDh
  hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Lý Minh Hiếu's picture
  Lý Minh Hiếu
  1560154607

  nhân sự hiện đang nắm đằng chuôi, nhưng mục đích cuối cùng vẫn nên là làm sao cho 2 ổn thỏa: ng ra đi được ổn thỏa và ng ở lại cũng được bàn giao đầy đủ chuyên nghiệp. tránh tình huống bỏ của chạy lấy người 

   hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRa5yFneDh
  hZWXn5tgkW2Wl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9saVVvtrI.
hZWXn5tgkW2WmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...