Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZhhlXGVm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Chương trình Management Trainee có nên yêu cầu nhân viên ký Training Bond?

Answer5 hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1564044530

Nhiều công ty thực hiện các chương trình Management Trainee (Quản trị viên tập sự) hoặc các hình thức đầu tư về đào tạo dành cho nhân viên. Vậy câu hỏi đặt ra là:  

Chương trình Management Trainee có nên yêu cầu nhân viên ký cam kết Training Bond hay không? (cty đầu tư cho bạn thì bạn cam kết ở đây làm 1 thời gian)

A. Có 
B. Không

Xem thêm: 

Answer5 hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1573446898

  Best Answer

  Mời cả nhà xem phần lựa chọn & quan điểm về chính sách này từ các giám đốc nhân sự thuộc các cty hàng đầu đầu Việt Nam:

  1. Ms. Trương Bích Đào (HR Director - Nestlé Vietnam)
  2. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Head of HR - AEON Vietnam)
  3. Ms. Văn Thị Anh Thư (Senior VP HR - Suntory PepsiCo Vietnam)
  4. Ms. Cáp Thị Minh Trang (HR Director - Vietnam-Cambodia-Myanmar - Schneider Electric)
  5. Mr. Phạm Hồng Quân (Head of HR - Piaggio Asia Pacific)

  Nguồn: Anphabe Happiness At Work Summit 2018 - Make People Mission Possible - Phần HR Debate diễn ra vào ngày 11/10/2018. 

   hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa5WFneDh
  hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Hanah (Hang) Huynh's picture

  Chọn A. Theo tôi rất cần ký Training Bond để nhân viên có trách nhiệm với công ty về các quyền lợi nhân viên được hưởng trong chương trình Management Trainee.

   hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXaZaFneDh
  hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpalVvtrI.
 • Chương trình Management Trainee cần ký Training Bond vì đây sẽ là cam kết để nhân viên giữ chân nhân viên giỏi ở lại công ty.

   hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXaZeFneDh
  hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsbVVvtrI.
 • Theo ý kiến cá nhân công ty không cần kí Training Bond, vì lúc này nhân viên họ không muốn ở lại thì họ sẽ làm rất nhiều cách để có thể ra đi.

  Ví dụ: Không hoàn tất các công việc được giao.

   hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqRlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXaZWFneDh
  hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9ra1VvtrI.
 • Lý Thanh Hải's picture
  Lý Thanh Hải
  1573533033

  Theo tôi thấy cứ nên sòng phẳng ngay từ đầu. Đều là người lớn cả, nếu anh muốn cty đầu tư tiền bạc cho anh đi học thì anh cần "trả lại" cty dưới 1 hình thức nào đấy, cụ thể đóng góp công sức giúp cty phát triển.  

   hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa5mFneDh
  hZWXnZhhlHGWmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZ1VvtrI.
hZWXnZhhlXGVm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...